В периода 24-25.09.2020,в град Ямбол (България) се проведе международно събитие за обмен на информация и добри практики – Инициатива за насърчаване устойчивото използване на историческото и културно наследство и ресурси в областта на занаятите, включвайки в програмата си разнородни дейности, свързани с темата на занаятите и тяхната обвързаност с туризма.

Водещ партньор по проекта Crafts е Съюзът на Лалапаша за предоставяне на услуги по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция, а Евроклуб Жена е партнираща организация от България- домакин и организатор на международното събитие. Турската страна по проекта се включиха в събитието с делегация от град Лалапаша, Турция, с около 40 представители на занаятчии, професионални центрове, клубове за хоби практики и хоби- творци.

Първият ден от двудневната визита премина в семинарна част и обмяна на добри практики „Занаятите в трансграничния регион като туристически атракции“ – представяйки историческото и културното наследство и ресурси, в областта на занаятите в трансграничния регион Ямбол, България и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма. В семинарната част участие взеха и над 40 представители от България, проявяващи интерес към занаятите и тяхното атрактивно представяне, пред чуждестранни посетители на региона, което предостави възможност за дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

Втория ден, домакините включиха в програмата на събитието, изложение на красиви и интересни продукти, на различни хоби-занаятчии от региона на Ямбол. Изложението впечатли със своите уникални и ръчно изработени продукти, към които интерес проявиха, не само представителите на чужденстранната делегация, но и гражданите на град Ямбол. Занаятчиите представиха продукти, които биха представлявали интерес за потенциалните чуждестранни туристи в град Ямбол и региона, като демонстрираха традиционни техники, с нов и съвременен прочит.

Програмата на чуждестранната делегация продължи с организирано посещение на галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, където бяха представени впечатляващи дърворезби и текстилни пана, които са истински шедьоври на българските занаятчийските техники, от стотици годни назад във времето. Събитието завърши с посещение на етнографския комплекс – Каргон, Ямбол, който представя сбирки от различни продукти на занаяти от средновековието, които са били използвани в бита на хората от региона.