Евроклуб Жена и Асоциацията на младите бизнесмени от Одрин успешно приключиха проектът „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE – СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г. в средата на месец май 2021.

Проектът имаше за цел популяризиране на Одрин, Турция и Ямбол, България, като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече туристи в трансграничния регион и увеличаване равнището на туристическите приходи, а също и развитието на туризма в региона, по планиран и съвместен начин. Промотирането на инициативи и насърчаването на дейности за опазване на природата и околната среда, бе част от темата на проекта, а именно развитието на устойчив туризъм в трансграничния регион.

Партньорите успяха да реализират редица съвместни събития и обучения, но най-интересен и иновативен продукт от работата по проекта е създаденото мобилно приложение : Join Mobile Guide.

За операционна система Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jointMobileTrBg

За операционна система IOS: https://apps.apple.com/tr/app/joint-mobile-bg-tr/id1569429571?l=tr

Приложението представя туристическа информация за обекти от културно-историческото наследство на Ямбол, България и Одрин, Турция. Приложението работи на телефон, компютър и таблет, представяйки информацията на български, турски или английски език.

Чрез приложението, потенциалните туристи в трансграничния регион Ямбол-Одрин, ще могат самостоятелно да организират своите туристически пътувания или престои в региона. Приложението представя информация за 50 обекта от региона на Ямбол, България и около 500 обекта от региона на Одрин, Турция, включвайки и места за настаняване и изхранване в Турция.

Всеки един от тези обекти е представен с професионални снимки, кратко представяне, информация за работното време, местоположението му и др. Приложението предоставя и допълнителна полезна информация за туристите, като обменен валутен курс, прогноза за времето, телефони за спешна помощ.