ComittedЕвроклуб Жена ще проведе обучение по устойчив туризъм, в рамките на изпълнение на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE – СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г..

Проектът цели популяризиране на Одрин, Турция и Ямбол, България – като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече посетители в трансграничния регион и увеличаване на равнището на туристическите приходи, а също и развитието на туризма в региона, по планиран и съвместен начин. Увеличаване на туристическия капацитетът на Одрин и Ямбол ще повлияе положително на преживяванията на местните и чуждестранни туристи, които посещават региона.

Обучението ще се проведе в рамките на 15 учебни часа, 3 дни, по 5 учебни часа на ден, в обу-чителна зала в центъра на град Ямбол. Индикативна начална дата на обучението е 24.08.2020. Предвидено е в обучението да се включат безплатно до 10 човека. Включването в обучението на желаещи, ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 10 места. Програма на обучението и заявление за участие, може да намерите тук и да подадете в офиса на Евроклуб Жена – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: eu_woman@abv.bg от 03.08.2020 до 19.08.2020, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

Лектор-преподавател ще бъде г-жа Радка Иванова– дългогодишен преподавател по туризъм и география, управител на турситическа агенция.

Целта на дейността е да се повиши информираността на представителите и заинтересованите страни на туристическия сектор, в региона на Ямбол, по темата на устойчивия туризъм. Обуче-нието ще се съсредоточи върху повишаване на осведомеността за важността от минимизиране на щетите върху околната среда чрез контролирано използването на природните ресурси, за максимално икономическо въздействие, което туризмът прави, като предоставя социални ползи за местните хора.

За повече информация:
Татяна Балъкчиева – координатор на проекта
тел.: 046/ 66 29 39
Е-mail: eu_woman@abv.bg
Адрес: Ямбол 8600, ул. Раковски 1