На 06.08.2020, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за представяне на проект               „ СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ – СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОДРИН  И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ  /No CB005.2.22.044 /, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 10:30 ЧАСА

НА 6 АВГУСТ 2020 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 1, ЕТ. 1, ГР. ЯМБОЛ

Водещ партньор по проекта е Асоциация на младите бизнесмени – Одрин, Турция, a партньор е Евроклуб Жена, Ямбол, България.

Проекта се реализира по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм“, от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът цели популяризиране на Одрин, Турция и Ямбол, България – като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече посетители в трансграничния регион и увеличаване на равнището на туристическите приходи, а също и развитието на туризма в региона по планиран и съвместен начин. Увеличаване на туристическия капацитетът на Одрин и Ямбол ще повлияе положително на преживяванията на местните и чуждестранни туристи, които посещават региона.

Пресконференцията е насочена към всички местни и регионални медии и заинтересовани страни, за да получат повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времевия график на дейностите и възможности за включване в тях.

За информация и потвърждение: тел. 046/ 66 29 39, e-mail: eu_woman@abv.bg