Евроклуб Жена, Ямбол успешно завърши реализацията на една от основополагащите дейности, във връзка с реализацията на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, ( CB005.2.23.022), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г., а именно организиране и провеждане на мрежови обучения, по три традиционни занаяти – бродерии, дърворезба и грънчарство.

Проектът цели да приложи въздействие върху големи групи от хора, чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес към културно-историческото наследство на двете държави ( България и Турция), чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.

Обученията се проведоха в периода декември 2019- март 2020, радвайки се на голям интерес от страна на обучаемите. Всеки един от курсовете продължи по 5 дни ( 30 учебни часа), ръководен от лектор- изявен творец, в съответната област. В трите курса, участие взеха общо – 18 участници от Ямбол и региона, проявяващи интерес към изкуството на съответните занаяти.Обучаемите имаха възможност да бъдат креативни в своите задачи, поставени им от лекторите, а също така да получат и по-всеобхватна представа за тези занаяти, чрез теоритични знания.

Проектът предвижда провеждането на тези три обучения и от партниращата организация по проекта- Съюз на Лалапаша за предоставяне услуги  по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция. Към момента там са реализирани обученията по бродерии и грънчарство и предстои оргнизацията на последното обучение.

Завършените произведения на участниците в курсовете от България и Турция, ще бъдат представени по време на международните обмени посещения по проекта в Ямбол, България и Лалапаша, Турция, които се предвиждат за лятото на 2020.

В резултат на проведените обучения се очаква да се засили интереса към тези занаяти и да се превърнат техните продукти в туристически атракции.