На 29.10.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция за приключване на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022),съфинансиран от Европейският съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ партньор в проекта бе Съюза на Лалапаша за предоставяне услуги  по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция, а Евроклуб Жена бе партньор от България. Проекта се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти предложения на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Пресконференцията бе открита от г-жа Татяна Балъкчиева, председател на Управителния съвет на Евроклуб Жена и ръководител на проекта. След откриването на пресконференцията, екипа на проекта направи презентация относно програмата, която финансира проекта, партньорите и проектните екипи, които участваха в реализирането му, както и всички проектни дейности, които бяха успешно осъществени, пред журналисти и представители на медиите от региона, бенефициенти и представители от целевите групите, които са се включвали в дейностите по проекта.

Основната цел на проекта бе да въздействие върху големи групи от хора, чрез  инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес, към културно-историческото наследство на двете държави ( България и Турция), разделени от границата, чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.

Екипът на проекта изрази мнение, че проекта е работил по много актуална тема, която вълнува обществото и доказателство за това са многобройните участници, които са взели участие, с много голямо желание и интерес, в обучения и международни събития по проекта.

Повече информация за реализираните дейности в рамките на проекта, както и интересни материали, свързани с тематиката му, може да получите на https://crafts.euwomanbg.com/