В периода 28-30.04.2021, Сдружение Евроклуб Жена, организира делегация от представители на туристическия бранш от Ямбол, за участие в международно събитие по проект  „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE – СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Евроклуб Жена е партньор по проекта от България, а „ Асоциацията на младите бизнесмени от Одрин“, е организация-партньор по проекта от Одрин, Турция.

Проектът има за цел популяризиране на Одрин, Турция и Ямбол, България, като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече туристи в трансграничния регион и увеличаване равнището на туристическите приходи, а също и развитието на туризма в региона, по планиран и съвместен начин. Промотирането на инициативи и насърчаването на дейности за опазване на природата и околната среда, е част и от темата на проекта, а именно развитието на устойчив туризъм в трансграничния регион.

На 29.04.2021, Асоциацията на младите бизнесмени от Одрин организира представяне и тестване на създадения по проекта, туристически маршрут, предвиден за региона на Одрин, Турция за делегация от 20 представители от България и Турция, работещи в сферата на туризма. Този маршрут е част от общия туристически маршрут, създаден по проекта, който обхваща забележителности както от региона на Ямбол, така и от региона на Одрин. Маршрутът представи археологическия музей на Одрин, шедьовърът „Селимие джамия“, Старата джамия, Базарът на Селимие, старинни къщи в централната част на града, Българската църква „Свети Георги“, Католическата Синагога, известните мостове над реките Тунджа и Марица, най-големия тиган за приготвяне на известния Одрински дроб и Инджи музей.

На 30.04.2021 в Одрин, Асоциацията на младите бизнесмени и Евроклуб Жена, проведоха и промоционална прес-конференция, която имаше за цел да представи пред широката общественост на града, създаденото по проекта мобилно приложение. Приложението представа туристическа информация за обекти от културно-историческото наследство на Ямбол, България и Одрин, Турция. Приложението работи на телефон, компютър и таблет, представяйки информацията на български, турски или английски език. Чрез приложението, потенциалните туристи на трансграничния регион, ще могат самостоятелно да организират своите туристически пътувания или престои в региона. Приложението представя информация за 50 обекта от региона на Ямбол и около 500 обекта от региона на Одрин, включвайки и места за настаняване и изхранване в Турция. Всеки един от тези обекти е представен с професионални снимки, кратко представяне, информация за работното време, местоположението му и др. Приложението предоставя и допълнителна полезна информация за туристите, като обменен валутен курс, прогноза за времето, телефони за спешна помощ. Приложението е все още в тестова фаза. Очаква се да бъде финализирано и свободно достъпно до средата на май 2021.

Повече информация за реализираните дейности по проекта може да намерите на сайта на Евроклуб Жена – https://euwomanbg.com/ .