На 11.08.2020, председателите на Евроклуб Жена и Ямболска търговско-промишлена палата, като партньори в проект „ Знанието е сила“ (NO: TR2015/DG/01/A6-02/004), финансиран по програмата Turkey-EU Business Dialogue на Европейския съюз, участваха във финалната пресконференция по проекта в Одрин, Турция.

Проектът успя да допринесе за засилване на взаимното опознаване и разбирателство между Търговската борса в Одрин и партньорите от Европейския Съюз – Ямболската търговско-промишлена палата и Евроклуб Жена от България, като по този начин насърчи интеграцията на европейските и турските бизнес общности и гарантира по-голяма осведоменост за въз-можностите и предизвикателствата на бъдещото присъединяване на Турция към Европейския Съюз.

В рамките на 14 месеца, проектът успя да реализира редица разнообрани дейности – обучения, об-мяна на опит и посещения на значими европейски бизнес форуми – световното земеделско изложе-ние – Agritechnica в Хановер 2019 и Agra 2020 в Пловдив. Като преки участници в дейностите, бяха включени над 150 представители на бизнес средите от региона на Одрин и Ямбол. Проектът раз-читаше и на съвместната работа с медиите, за разпространение на информация за дейностите, как-то и за резултатите по проекта.