“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” УЧАСТВА С ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ОДРИН, ТУРЦИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИ-ЧЕСКИ МАРШРУТ ЯМБОЛ-ОДРИН И ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕ-НИЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

В периода 28-30.04.2021, Сдружение Евроклуб Жена, организира делегация от представители на туристическия бранш от Ямбол, за участие в международно събитие по проект  „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ [...]

2021-05-27T11:55:40+03:00май 5, 2021|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА – ЯМБОЛ, ПРОМОТИРА СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИ-ЧЕСКИ МАРШРУТ ЯМБОЛ-ОДРИН И ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕ-НИЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕ-ВОДИТЕЛ“

В периода 23-25.04.2021, Евроклуб Жена - Ямбол, бе домакин на няколко дейности, които са част от реализацията на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България [...]

2021-05-27T11:47:50+03:00април 28, 2021|

„ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ ОРГАНИЗИРА ДЕН ПОСВЕТЕН НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЯМБОЛ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

На 17.04.2021, в Ямбол, България се проведе „ Ден посветен на опазването на околната среда“, чрез почистване от битови отпадъци на лесопарк  Боровец, Ямбол. Събитието се реализира като част от дейностите по проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И [...]

2021-04-23T09:43:22+03:00април 20, 2021|

ЕКСПЕРТИ ОТ „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ УЧАСТВАХА В ПРЕСКОНФЕРЕН-ЦИЯ В ОДРИН, ТУРЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE“

На 16.03.2021, в Одрин, Турция се проведе представяне пред медиите на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Партньор от България [...]

2021-04-23T10:40:42+03:00март 22, 2021|

КАК COVID-19 ЗАСЯГА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ИНФОГРАФИКИ)

Пандемията от коронавируса през последната година засилва неравенствата между половете в Европейският съюз. Инфографиките по долу в статията представят фактите. Социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в ЕС и отвъд него. Пандемията може да доведе до изпадането на още 47 милиона жени и момичета в бедност [...]

2021-03-02T13:44:56+02:00март 2, 2021|

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА ПРЕЗ 2021 Г.: ЖЕНИТЕ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент подчертава ключовата роля, която играят жените по време на кризата с коронавируса Жените са на предна линия в усилията за справяне с пандемията В болници, домове за специални грижи и в отделните домакинства жените са тези, които водят [...]

2021-02-25T16:35:20+02:00февруари 25, 2021|

КУЛТУРА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КАТО БЪДЕЩ БИЗНЕС МОДЕЛ ЗА МСП

През м. май 2021 новият Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на Европейския съюз вече ще е достигнал третата година от влизането си в сила. През този период фирмите, бизнесите, консултантите, мениджърите и персоналът им изпитаха как тази нова рамка в бизнеса влияе не само на традиционните практики, [...]

2021-01-29T09:36:04+02:00януари 28, 2021|

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ ECO WOMAN“

На 10.11.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. На пресконференцията присъстваха над 30 представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, организации-партньори [...]

2021-01-29T10:35:46+02:00ноември 11, 2020|

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ“ ПО ПРОЕКТ ECO WOMAN /CB005.2.12.079/

В периода 04-05.11.2020 г. се проведе финална международна конференция по проекта Eco Woman в Ямбол,България на тема „Важното значение на биологичните продукти“, включваща семинарна и дискусионна част и организирани посещения на место в региона на Ямбол, добри примери за опазването на околната среда. Събитието бе организирано и координирано от Евроклуб Жена, [...]

2021-01-29T10:41:39+02:00ноември 6, 2020|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРА-НЕТО НА ПРОЕКТ “CRAFTS“

На 29.10.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция за приключване на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022),съфинансиран от Европейският съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Водещ партньор в проекта бе Съюза на [...]

2021-01-29T14:12:29+02:00октомври 29, 2020|
Go to Top