На 19.11.2019, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за стартиране на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

На пресконференцията присъстваха над 35 представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, организации-партньори и получиха повече информация за проекта и всички предвидени проектни дейности, времевия график на дейностите и възможности за включване в тях

Водещ партньор по проекта е Евроклуб Жена, България, a партньор от Одрин, Турция е Търговско – промишлена палата Одрин. Проектът се реализира по приоритетна ос 1 „Околна среда“, специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район чрез съвместни инициативи от втората покана за проекти предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Проектът има за цел да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики, свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората, за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда, в трансграничния регион, чрез обучение и мотивация, за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природосъобразен живот.

Дейностите по проекта са разнообразни, включвайки анкетно-информационно проучване, издаване на информационна брошура, обучения, обмени посещения, създаване на уеб сайт, изработка и разпространение на промоционални материали, международни семинари и конференция.

Повече информация относно предстоящите дейности по проекта, може да намерите на страницата на проекта: https://eco.euwomanbg.com/ или в офиса на Евроклуб Жена ( Ямбол 8600, Раковски 1).