ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е сдружение с нестопанска цел, в частна полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, както и да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България.

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА участва активно в реализацията на редица проекти с Европейско и национално финаниране. Основната тема, върху която работи е подкрепата и насърчаването на женското предприемачество в различни сфери на икономика и живота. ЕВРОКЛУБ ЖЕНА залага на иновативни инструменти за обучение, обмяна на добри практики с изявени представители на женското предприемачество в международен аспект и посещения на значими изложения и панаири.  Организацията работи по проекти, които имат за цел да допринесат за успешното утвърждаване и популяризиране на добрите бизнес практики и да спомогнат за придобиване на ползотворен опит в кариерното развитите и израстване на жените, фокусирайки се върху развиването и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите.

2019-12-11T16:04:01+02:00

CRAFTS

Име на Проекта: „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни [...]