Banner

На 23.07.2019, в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството- София, се състоя официалната церемония по сключването на договори по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ще работи в рамките на 15 месеца по проекта „CRAFTS / ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“( No CB005.2.12.022), като партньор от Ямбол, България. Водещ партньор по проекта е Съюза на Лалапаша за предоставяне услуги  по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция. Договорът е по Приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да приложи въздействие върху големи групи от хора, чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес към културно-историческото наследство на двете държави, разделени от границата, чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.

Дейностите по проекта са разнообразни, включвайки анкетно-информационно проучване, издаване на информационна брошура, обучения, обмени посещения, създаване на уеб сайт, изработка и разпространение на промоционални материали, международни семинари и конференция. За повече информация относно предстоящите дейности по проекта, следете сайта на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА- https://euwomanbg.com/. Скоро ще стартира и уебсайт по проекта, където, ще може да се намери повече информация за реализацията на проекта, както разнородна информация по темата за опазването на околната реда.

Това информационно съобщение е подготвено с помощта на Европейския съюз чрез Програмата Interreg-ИПП за трaнсгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2

Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на „Евроклуб Жена“ и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на  Управляващия орган или Националния орган на Програмата.