Banner

tendersСдружение Евроклуб Жена стартира тръжна процедура за „Предоставяне на услуги по организиране на събития“( Референтен номер:  CB005.2.12.079& CB005.2.23.022/2; LOT 1: CB005.2.12.079; LOT 2: CB005.2.23.022),  с две обособени позиции (лотове)”, които ще бъдат предоставяни в Ямбол, България. Процедурата се провежда в рамките на проект „ЕCO WOMAN- Инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот” (СВ005.2.12.079) (LOT1) и проект „CRAFTS –  мрежа за съвместни инициативи за защита, насърчаване и превръщането на занаятите в туристически атракции“( No CB005.2.12.022)(LOT2), които организацията изпълнява с финансовата помощ на програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 (CCI 2014TC16I5CB005). Тръжното досие е налично на уеб страницата на Евроклуб Жена (www.euwomanbg.com), както и на страницата на Програмата

Крайният срок за подаване на офертите е 25.10.2019, 17:30 (местно време).

Тръжното досие, може да намерите тук.

Възможна допълнителна информация или обяснения / въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/  и https://euwomanbg.com/