В периода 22-23.10.2020, в град Ямбол (България), партньора от България по проекта – Евроклуб Жена, бе домакин на международно събитие – финална международна конференция –  „ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИТЕ, ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ ОТ РЕГИОНА“, чиято основна цел бе, да затвърди интереса и връзката между туризма и крайните занаятчийски продукти, с представители от България и Турция.

Водещият партньор по проекта от Турция- Съюза за предоставяне на услуги по селата в Лалапаша, се включи в последната обща проектната дейност, с делегация от 40 души, работещи в сферата на занаятите от региона на Лалапаша-Одрин (Турция), представители на занаятчии, професионални центрове,читалища,клубове за хоби практики и хоби-творци, институции.

Първият ден от двудневната визита премина в семинарна част – конференция на тема „Туристически атракции, свързани с продуктите, традициите и обичаите на традиционните занаяти от региона на Ямбол, България“, представяйки историческото развитие на занаятите от региона и съвременните занаяти, атрактивни за потенциалните туристи на региона. В семинарната част участие взеха и представители от региона на Ямбол, България, проявяващи интерес към занаятите и тяхното атрактивно представяне, пред чуждестранни посетители на региона. Включването на български и турски представители в семинарната част, предостави възможност за дискусии,  обмяна на опит и добри практики между участниците в събитието.

Вторият ден от международната инициатива продължи с организирана визита на няколко обекта от региона на Ямбол, представящи историята на занаятите от региона, както и съвременни атрактивни занаяти. Посетен бе музеят в село Кабиле- Национален археологически резерват „Тракийски и Античен град Кабиле“, в който делегацията от Турция, видя нагледно занаятчийски продукти от древността, които са се използвали в региона на Ямбол.

Делегацията посети и музейната сбирката в Читалището в село Кабиле, на един от най-прочутите творци от региона – Иван Колев, който е прочут скулптор, работещ изящно с метал, като част от най-мащабните му и прочути произведения могат да се видят на различни места в региона на Ямбол.

Делегацията посети и една от най-изявените майсторки на кукерски маски, използване по време на традиционния празник в региона на Ямбол, България. С атрактивна презентация и практически елементи, бе представен този така красив и интересен занаят, а представителите на читалищата от региона на Лалапаша, Турция, пожелаха да пренесат този занаят и в техния регион.

Делегацията завърши своето посещения, в Акбунарската къща в село Генерал Инзово, където бяха презентирани изящно нашити и извезани Български носии, както и занаята „предене“, също и типично запазен бит, пример за българско домакинство, съхранявайки местните традиции, обичаи и занаяти.