КАК COVID-19 ЗАСЯГА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ИНФОГРАФИКИ)

Пандемията от коронавируса през последната година засилва неравенствата между половете в Европейският съюз. Инфографиките по долу в статията представят фактите. Социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в ЕС и отвъд него. Пандемията може да доведе до изпадането на още 47 милиона жени и момичета в бедност [...]

2021-03-02T13:44:56+02:00март 2, 2021|

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА ПРЕЗ 2021 Г.: ЖЕНИТЕ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент подчертава ключовата роля, която играят жените по време на кризата с коронавируса Жените са на предна линия в усилията за справяне с пандемията В болници, домове за специални грижи и в отделните домакинства жените са тези, които водят [...]

2021-02-25T16:35:20+02:00февруари 25, 2021|

КУЛТУРА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КАТО БЪДЕЩ БИЗНЕС МОДЕЛ ЗА МСП

През м. май 2021 новият Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на Европейския съюз вече ще е достигнал третата година от влизането си в сила. През този период фирмите, бизнесите, консултантите, мениджърите и персоналът им изпитаха как тази нова рамка в бизнеса влияе не само на традиционните практики, [...]

2021-01-29T09:36:04+02:00януари 28, 2021|

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ “ ECO WOMAN“

На 10.11.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция в Ямбол, за приключване на проект „ECO WOMAN инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“ /No CB005.2.12.079/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. На пресконференцията присъстваха над 30 представители на местни и регионални медии, заинтересовани страни, организации-партньори [...]

2021-01-29T10:35:46+02:00ноември 11, 2020|

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ“ ПО ПРОЕКТ ECO WOMAN /CB005.2.12.079/

В периода 04-05.11.2020 г. се проведе финална международна конференция по проекта Eco Woman в Ямбол,България на тема „Важното значение на биологичните продукти“, включваща семинарна и дискусионна част и организирани посещения на место в региона на Ямбол, добри примери за опазването на околната среда. Събитието бе организирано и координирано от Евроклуб Жена, [...]

2021-01-29T10:41:39+02:00ноември 6, 2020|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРА-НЕТО НА ПРОЕКТ “CRAFTS“

На 29.10.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция за приключване на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ – мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, (CB005.2.23.022),съфинансиран от Европейският съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Водещ партньор в проекта бе Съюза на [...]

2021-01-29T14:12:29+02:00октомври 29, 2020|

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА ФИНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ

В периода 22-23.10.2020, в град Ямбол (България), партньора от България по проекта – Евроклуб Жена, бе домакин на международно събитие – финална международна конференция –  „ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДУКТИТЕ, ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗАНАЯТИ ОТ РЕГИОНА“, чиято основна цел бе, да затвърди интереса и връзката между туризма и крайните [...]

2021-01-29T14:05:03+02:00октомври 26, 2020|

ПРОЕКТЪТ “ECOWOMAN” РЕАЛИЗИРА ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ „ЕКОЛОГИЯ И БИОПРОДУКТ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 01-02.10.2020 г. се проведе второто международно събитие по проекта Eco Woman – трансграничен форум в Ямбол,България на тема „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение на екологични и натурални продукти от региона на Ямбол, организирано и координирано от Евроклуб Жена, водещ партньор от България [...]

2021-01-29T10:50:09+02:00октомври 7, 2020|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ CRAFTS, В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 24-25.09.2020,в град Ямбол (България) се проведе международно събитие за обмен на информация и добри практики – Инициатива за насърчаване устойчивото използване на историческото и културно наследство и ресурси в областта на занаятите, включвайки в програмата си разнородни дейности, свързани с темата на занаятите и тяхната обвързаност с [...]

2021-01-29T14:08:05+02:00септември 28, 2020|

ПРОЕКТЪТ “ECOWOMAN” РЕАЛИЗИРА ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ОДРИН, ТУРЦИЯ

В периода 12-13.09.2020 г. се проведе първото международно събитие по проекта – трансграничен форум в Одрин, Турция, на тема „Екология и Биопродукт“, включващ семинарна и дискусионна част и изложение на екологични и натурални продукти от региона на Одрин, организирано и координирано от Търговска палата-Одрин, партньор по проекта “EcoWoman”, от [...]

2021-01-29T13:56:40+02:00септември 16, 2020|
Go to Top