ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ И МАЛКИTE И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

На 14 Октомври 2021, Ямболска търговско-промишлена палата, проведе конференция „Защита на личните данни и малките и средни предприятия- предизвикателста и възможности“ по проект „Mindthedata-създаване на култура за защита на личните данни“. Съфинансираният от ЕС проектът „ mindtheDATA - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ в рамките [...]

2021-10-18T15:19:20+03:00октомври 18, 2021|

ТЕСТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА MINDTHEDATA С БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Тестването на платформата mindtheDATA бе направено в периода юли-септември 2021 с участието на 48 бизнес консултанта от България, Гърция, Полша и Испания. Всички партньори по проекта бяха ангажирани с организацията на процеса на пилотното тестване, който бе ръководен от PAIZ Konsulting Sp. z o.o., партньор по проект mindtheDATA [...]

2021-10-15T12:50:22+03:00октомври 15, 2021|

БЕЗПЛАТНА МНОГОЕЗИЧНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Подкрепа за МСП при защита на личните данни и прилагане на ОбщИЯ регламент за защита на личните данни (ОРЗД): безплатна Многоезична онлайн платформа за бизнес консултанти Проектът mindthedata - финансиран от програмата Erasmus+ на Европейския съюз - и консорциумът, който работи по неговата реализация, представят платформата за обучение mindthedata. [...]

2021-09-13T09:36:55+03:00август 20, 2021|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА И АСОЦИАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ БИЗНЕСМЕНИ ОТ ОДРИН СЪЗДАДОХА ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

Евроклуб Жена и Асоциацията на младите бизнесмени от Одрин успешно приключиха проектът „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014–2020 г. в средата на [...]

2021-09-13T09:48:46+03:00май 15, 2021|

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” УЧАСТВА С ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ОДРИН, ТУРЦИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИ-ЧЕСКИ МАРШРУТ ЯМБОЛ-ОДРИН И ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕ-НИЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

В периода 28-30.04.2021, Сдружение Евроклуб Жена, организира делегация от представители на туристическия бранш от Ямбол, за участие в международно събитие по проект  „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ [...]

2021-05-27T11:55:40+03:00май 5, 2021|

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА – ЯМБОЛ, ПРОМОТИРА СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИ-ЧЕСКИ МАРШРУТ ЯМБОЛ-ОДРИН И ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕ-НИЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕ-ВОДИТЕЛ“

В периода 23-25.04.2021, Евроклуб Жена - Ямбол, бе домакин на няколко дейности, които са част от реализацията на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България [...]

2021-05-27T11:47:50+03:00април 28, 2021|

„ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ ОРГАНИЗИРА ДЕН ПОСВЕТЕН НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЯМБОЛ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

На 17.04.2021, в Ямбол, България се проведе „ Ден посветен на опазването на околната среда“, чрез почистване от битови отпадъци на лесопарк  Боровец, Ямбол. Събитието се реализира като част от дейностите по проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И [...]

2021-04-23T09:43:22+03:00април 20, 2021|

ЕКСПЕРТИ ОТ „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ УЧАСТВАХА В ПРЕСКОНФЕРЕН-ЦИЯ В ОДРИН, ТУРЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE“

На 16.03.2021, в Одрин, Турция се проведе представяне пред медиите на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Партньор от България [...]

2021-04-23T10:40:42+03:00март 22, 2021|

КАК COVID-19 ЗАСЯГА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ИНФОГРАФИКИ)

Пандемията от коронавируса през последната година засилва неравенствата между половете в Европейският съюз. Инфографиките по долу в статията представят фактите. Социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в ЕС и отвъд него. Пандемията може да доведе до изпадането на още 47 милиона жени и момичета в бедност [...]

2021-03-02T13:44:56+02:00март 2, 2021|

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА ПРЕЗ 2021 Г.: ЖЕНИТЕ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент подчертава ключовата роля, която играят жените по време на кризата с коронавируса Жените са на предна линия в усилията за справяне с пандемията В болници, домове за специални грижи и в отделните домакинства жените са тези, които водят [...]

2021-02-25T16:35:20+02:00февруари 25, 2021|
Go to Top