Project Description

Програма

Европейска Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007-2013

Партньори

Евроклуб Жена (BG), Ямболска търговско-промишлена палата (BG), Администрацията на държавния представител в Сюлеоглу( TR)

Продължителност

12 месеца (2013-2014)

Обща цел на проекта

Постигане на активен обмен на информация, опит и образователни практики между жени предприемачи и техните предприятия, допълнително, непрекъснато образователно и практическо обучение през целия живот,  за постигане на  икономически и социален просперитет в трансграничния регион, на основата на проучване, анализ и оценка на състоянието на равнището на равнопоставеност и активност на жените в бизнеса, производството и услугите , разработка на план – стратегия за развитие  на приоритети и дейности свързани с предприемачеството и бизнеса на жените, за активиране и разширяване на заетостта на жените в по-широк кръг от професии, за подобряване на конкурентноспособността позволяваща по -висок жизнен стандарт на територията на трансграничния регион.

Дейности по проекта:

 •   Пресконференции за стартирането и приключването на проекта
 •   Информационни публикации
 •   Информационно издание “Наръчник за жената предприемач“
 •   Анкетно – информационно изследване и анализ
 •   Международна конференция в гр. Ямбол  “ Евро академия за женко предприемачество”
 •   Бизнес среща, информационен семинар и партньорска фирмена борса на жени предприемачи в гр. Ямбол
 •   Бизнес среща, информационен семинар и партньорска фирмена борса на жени предприемачи гр. Сюлеоглу
 •   Образователно професионално обучение по предприемачество – „Управление на малък и среден бизнес в условията на евроинтеграция„. Две обучения съответно в гр. Ямбол и  гр. Сюлеоглу
 •   Гише за Женско Предприемачество
 •   Уеб сайт на проекта
 •   Промоционална листовка

 

Web: https://www.yambiz.com/womanacademy/