Project Description

Програма

Инструмента за пред-присъединителна подкрепа IPA II на Европейския съюз за Турция, насочена към членове на EUROCHAMBER на TOBB-Турция

Партньори

Ямболска търговско-промишлена палата (BG), Търговска Борса Одрин( TR)

Асоцииран партньор

Евроклуб Жена

Продължителност

16 месеца (април 2019- юни 2020)

Обща цел на проекта

Засилване на взаимното опознаване и разбирателство между Търговската борса в Одрин и Ямболската търговско-промишлена палата от България, като по този начин насърчава интеграцията на европейските и турските бизнес общности и гарантира по-голяма осведоменост за възможностите и предизвикателствата на бъдещото присъединяване на Турция към ЕС . Чрез обучения, обмяна на опит и посещения на значими европейски бизнес форуми, ЯТПП ще повиши експертния капацитет и качеството на услугите на Търговската Борса в Одрин, за да може да играе важна роля в процеса на присъединяване на Турция към ЕС, а също ще се подобри устойчивото сътрудничество между между двете организации. Проекта фокусира част от своите дейности в подрепа на женското предприемачество, целяйки да активизира и мотивира жените от Ямбол и Одрен, да се включат в бизнес живота на региона.

Дейности по проекта:

  •   Пресконференции за стартирането и приключването на проекта
  •   ТВ предавания
  •   Лефлет с информация за членовете на партниращите организации
  •   Изследване сред членовете на Търговска Борса Одрин за нуждите им от обучение
  •   Обучение на екипа на Търговска Борса Одрин на тема интернационализация и международно сътрудничество от Български експерти
  •   Обучение на жени предприемачи от България и Турция за повишаване на техните комуникационни и мениджърски умения
  •   Посещения за обмяна на опит на най-голямото земеделско изложение в Хановер Месе „Agritechnika” през ноември 2019
  •   Посещение на Търговската Палата в Хановер за обмяна на опит
  •   Промоционални материали