Project Description

Програма

Европейска Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция 2007-2013

Партньори

Евроклуб Жена (BG), Ямболска търговско-промишлена палата (BG), Търговко промишлена палата Одрин( TR)

Продължителност

12 месеца (2011-2012)

Обща цел на проекта

Да се преодолеят специфичните проблеми на жените в трансграничния регион Ямбол-Одрин в сферата на бита, културата, традициите, възпитанието на децата, семейството, бизнеса, условията на живот, равнопоставеността на половете наложени в резултат на относителната изолация в рамките на националните традиции и социален живот в двете страни, чрез широко взаимно опознаване и активен информационен обмен

Дейности по проекта:

 •   Пресконференции за стартирането и приключването на проекта
 •   Информационни публикации
 •   Информационно издание “Европейски аспекти на ролята и мястото на жените от трансграничния регион България – Турция в семейството, обществото, на работа и в бизнеса”
 •   Анкетно – информационно изследване и анализ
 •   Международна конференция в гр. Ямбол  “ История и тенденции в развитието на културата и традициите на жените от Ямболски регион и Югоизточна Тракия; ”
 •  Международна изложба-пленер в гр. Ямбол на художествени произведения, изделия и стоки за бита, представени от жени от трансграничния регион в България и Турция под надслов „РАЗЛИЧИЯТА НИ СЪБИРАТ“.
 • Информационно обучителен семинар в гр. Ямбол, България на тема „Трансграничния свят на жените в условията на глобализация на света и европейското разширяване”:за жени от региона, занимаващи се с изкуство, култура, наука, занаяти, предприемачество, медии и обществени дейности.
 • Международна изложба-пленер в гр. Одрин, Турция на художествени произведения, изделия и стоки за бита, представени от жени от трансграничния регион от България и Турция
 • Информационно обучителен семинар в гр. Одрин, Турция на тема „Различията ни събират” -за жени от региона, занимаващи се с изкуство, култура, наука, занаяти, предприемачество, медии и обществени дейности.
 •    Уеб сайт на проекта
 •   Промоционални материали

 

Web: https://www.yambiz.com/euwoman/