Project Description

Interreg IPA CBC

Име на Проекта: JOINT MOBILE GUIDE/ СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ГАЙД ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОДРИН  И ЯМБОЛ КАТО ТУРСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ (СЪВМЕСТЕН ГАЙД)

Програма: Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ Партньор: Сдружение на младите бизнесмени- Одрин, Турция

Партньор: Евроклуб Жена, България

Продължителност: 15 месеца (февруари 2020- май 2021)

Основната цел на проекта е да работи върху развитието на Одрин и Ямбол като съвместна туристическа дестинация, за привличане на повече посетители в трансграничния района и увеличаване на равнището на туристически приходи. Дейностите в рамките на проекта, ще създадат дългосрочен положителен ефект върху целевите групи и крайните бенефициенти в трансграничния региона. Тъй като Одрин и Ямбол ще се превърнат в нови дестинация в контекста на туризма, отговорностите на заинтересованите страни в региона и бизнес потенциала ще се увеличат. Развитието на туризма в региона, по планиран и съвместен начин, увеличаването на социалната осведоменост и обучителните дейности за културните ценности,  ще допринесат за повишаване на качеството на живот в Одрин и Ямбол. Увеличаването на туристическия капацитетът на Одрин и Ямбол ще повлиае положително на преживяванията на местните и чуждестранни туристи, които посещават региона. Използването на мобилни приложения ще улесни туристическите дейнисти на местни и чуждестранни туристи, свързани с пътувания в района.

Дейности по проекта:

  • Пресконференции за стартирането и приключването на проекта
  • Създаване на мобилно туристическо приложение
  • Обучения свързани с туризма в Ямбол и Одрин
  • Промоционални материали
  • ТВ предавания
  • Публични събития за почистване и защита на околната среда в Ямбол и Одрин
  • Създаване на съвместни туристически маршрути