Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Кандидатът подава през Председателя на Управителния съвет до Управителния съвет:

  • Заявление за членство (по образец);
  • Мотивация за участие в свободен текст;

Подписано и заверено с подпис заявление за членство можете да изпратите на имейл еu_woman@abv.bg , за да бъде представено от Председателя на Управителния съвет на следващата среща на Управителния съвет.

Управителният съвет има редовна среща 1 път месечно.

На приетите членове се издава документ за членство, утвърден от Управителния съвет.