Slide
Начало2019-07-24T13:14:26+03:00

За нас

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура.

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура, жени занимаващи се с научна дейност, преподаватели, лекари, адвокати, журналисти.

Виж повече

Проекти

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е сдружение с нестопанска цел, в частна полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, както и да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България.

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА участва активно в реализацията на редица проекти с Европейско и национално финаниране. Основната тема, върху която работи е подкрепата и насърчаването на женското предприемачество в различни сфери на икономика и живота. ЕВРОКЛУБ ЖЕНА залага на иновативни инструменти за обучение, обмяна на добри практики с изявени представители на женското предприемачество в международен аспект и посещения на значими изложения и панаири.

Проектите ни

Членство

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Стани член

Последни новини

608, 2020

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

август 6, 2020|

На 06.08.2020, Евроклуб Жена проведе пресконференция за представяне на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ /No CB005.2.22.044/, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП [...]

308, 2020

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ ПО ПРОЕКТ СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE

август 3, 2020|

Евроклуб Жена ще проведе обучение по устойчив туризъм, в рамките на изпълнение на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично [...]

2707, 2020

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

юли 27, 2020|

На 06.08.2020, Евроклуб Жена ще проведе пресконференция за представяне на проект               „ СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ОДРИН  И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ  /No CB005.2.22.044 /, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег [...]

1604, 2020

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА ПРОВЕДЕ УСПЕШНО ТРИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАНАЯТИ В ЯМБОЛ, ПО ПРОЕКТ CRAFTS/ЗАНАЯТИ

април 16, 2020|

Евроклуб Жена, Ямбол успешно завърши реализацията на една от основополагащите дейности, във връзка с реализацията на проект „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ - мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции“, ( CB005.2.23.022), [...]

2603, 2020

ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ СРЕД МСП“

март 26, 2020|

 „MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Ямболска търговско-промишлена палата. Проектът се реализира в консорциум от седем партньора от България, [...]

СТАНИ ЧЛЕН

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.
Стани член сега
Go to Top