Начало2020-09-08T10:48:39+03:00

За нас

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура.

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура, жени занимаващи се с научна дейност, преподаватели, лекари, адвокати, журналисти.

Виж повече

Проекти

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е сдружение с нестопанска цел, в частна полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, както и да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България.
ЕВРОКЛУБ ЖЕНА участва активно в реализацията на редица проекти с Европейско и национално финаниране. Основната тема, върху която работи е подкрепата и насърчаването на женското предприемачество в различни сфери на икономика и живота. ЕВРОКЛУБ ЖЕНА залага на иновативни инструменти за обучение, обмяна на добри практики с изявени представители на женското предприемачество в международен аспект и посещения на значими изложения и панаири.

Проектите ни

Членство

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Стани член

Последни новини

1810, 2021

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ПРОВЕДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ И МАЛКИTE И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“

октомври 18, 2021|

На 14 Октомври 2021, Ямболска търговско-промишлена палата, проведе конференция „Защита на личните данни и малките и средни предприятия- предизвикателста и възможности“ по проект „Mindthedata-създаване на култура за защита на личните данни“. Съфинансираният от ЕС проектът „ mindtheDATA - Създаване [...]

1510, 2021

ТЕСТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА MINDTHEDATA С БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

октомври 15, 2021|

Тестването на платформата mindtheDATA бе направено в периода юли-септември 2021 с участието на 48 бизнес консултанта от България, Гърция, Полша и Испания. Всички партньори по проекта бяха ангажирани с организацията на процеса на пилотното тестване, който бе ръководен [...]

2008, 2021

БЕЗПЛАТНА МНОГОЕЗИЧНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

август 20, 2021|

Подкрепа за МСП при защита на личните данни и прилагане на ОбщИЯ регламент за защита на личните данни (ОРЗД): безплатна Многоезична онлайн платформа за бизнес консултанти Проектът mindthedata - финансиран от програмата Erasmus+ на Европейския съюз - и консорциумът, [...]

1505, 2021

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА И АСОЦИАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ БИЗНЕСМЕНИ ОТ ОДРИН СЪЗДАДОХА ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

май 15, 2021|

Евроклуб Жена и Асоциацията на младите бизнесмени от Одрин успешно приключиха проектът „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ [...]

505, 2021

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” УЧАСТВА С ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ В ОДРИН, ТУРЦИЯ ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИ-ЧЕСКИ МАРШРУТ ЯМБОЛ-ОДРИН И ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕ-НИЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ“

май 5, 2021|

В периода 28-30.04.2021, Сдружение Евроклуб Жена, организира делегация от представители на туристическия бранш от Ямбол, за участие в международно събитие по проект  „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ [...]

СТАНИ ЧЛЕН

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.
Стани член сега
Go to Top