Начало2020-09-08T10:48:39+03:00

За нас

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура.

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура, жени занимаващи се с научна дейност, преподаватели, лекари, адвокати, журналисти.

Виж повече

Проекти

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е сдружение с нестопанска цел, в частна полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, както и да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България.
ЕВРОКЛУБ ЖЕНА участва активно в реализацията на редица проекти с Европейско и национално финаниране. Основната тема, върху която работи е подкрепата и насърчаването на женското предприемачество в различни сфери на икономика и живота. ЕВРОКЛУБ ЖЕНА залага на иновативни инструменти за обучение, обмяна на добри практики с изявени представители на женското предприемачество в международен аспект и посещения на значими изложения и панаири.

Проектите ни

Членство

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Стани член

Последни новини

2804, 2021

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА – ЯМБОЛ, ПРОМОТИРА СЪВМЕСТЕН ТУРИСТИ-ЧЕСКИ МАРШРУТ ЯМБОЛ-ОДРИН И ТУРИСТИЧЕСКО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕ-НИЕ, СЪЗДАДЕНИ ПО ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕ-ВОДИТЕЛ“

април 28, 2021|

В периода 23-25.04.2021, Евроклуб Жена - Ямбол, бе домакин на няколко дейности, които са част от реализацията на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), [...]

2004, 2021

„ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ ОРГАНИЗИРА ДЕН ПОСВЕТЕН НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЯМБОЛ ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ

април 20, 2021|

На 17.04.2021, в Ямбол, България се проведе „ Ден посветен на опазването на околната среда“, чрез почистване от битови отпадъци на лесопарк  Боровец, Ямбол. Събитието се реализира като част от дейностите по проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН [...]

2203, 2021

ЕКСПЕРТИ ОТ „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ УЧАСТВАХА В ПРЕСКОНФЕРЕН-ЦИЯ В ОДРИН, ТУРЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE“

март 22, 2021|

На 16.03.2021, в Одрин, Турция се проведе представяне пред медиите на проект „СЪВМЕСТЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ/JOINT GUIDE - СЪВМЕСТЕН МОБИЛЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ОДРИН И ЯМБОЛ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ДЕСТИНАЦИИ“, (NO CB005.2.22.044), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег [...]

203, 2021

КАК COVID-19 ЗАСЯГА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ИНФОГРАФИКИ)

март 2, 2021|

Пандемията от коронавируса през последната година засилва неравенствата между половете в Европейският съюз. Инфографиките по долу в статията представят фактите. Социално-икономическото отражение на кризата заплашва постигнатия напредък относно равенството на половете в ЕС и отвъд него. Пандемията може да [...]

2502, 2021

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА ПРЕЗ 2021 Г.: ЖЕНИТЕ В БОРБАТА СРЕЩУ COVID-19

февруари 25, 2021|

По повод на Деня на жената на 8 март Европейският парламент подчертава ключовата роля, която играят жените по време на кризата с коронавируса Жените са на предна линия в усилията за справяне с пандемията В болници, домове за специални [...]

СТАНИ ЧЛЕН

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.
Стани член сега
Go to Top