Начало2019-07-24T13:14:26+02:00

За нас

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура.

Сдружение ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е създадено от група жени, които развиват бизнес в различни сектори на българската икономика, индустрия и култура, жени занимаващи се с научна дейност, преподаватели, лекари, адвокати, журналисти.

Виж повече

Проекти

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА е сдружение с нестопанска цел, в частна полза, чиято цел е да популяризира добрите практики и програми за насърчаване на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, както и да подкрепя младите специалисти и таланти, за да реализират потенциала си в България.

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА участва активно в реализацията на редица проекти с Европейско и национално финаниране. Основната тема, върху която работи е подкрепата и насърчаването на женското предприемачество в различни сфери на икономика и живота. ЕВРОКЛУБ ЖЕНА залага на иновативни инструменти за обучение, обмяна на добри практики с изявени представители на женското предприемачество в международен аспект и посещения на значими изложения и панаири.

Проектите ни

Членство

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.

Стани член

Последни новини

2409, 2019

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА- „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ“

септември 24, 2019|

Сдружение Евроклуб Жена стартира тръжна процедура за „Предоставяне на услуги по организиране на събития“( Референтен номер:  CB005.2.12.079& CB005.2.23.022/2; LOT 1: CB005.2.12.079; LOT 2: CB005.2.23.022),  с две обособени позиции (лотове)”, които ще бъдат предоставяни в Ямбол, България. Процедурата се провежда [...]

509, 2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОКЛУБ ЖЕНА УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ И КОМУНИКАЦИИ В ОДРИН, ТУРЦИЯ

септември 5, 2019|

В периода 31.08-02.09.2019, група от 10 жени-предприемачи, членове на Евроклуб Жена, участваха в тридневно обучение в Одрин, Турция, по проект „ Знанието е Сила“ (Nо TR2015/DG/01/A6-02/004, финансиран по програмата Turkey-EU Business Dialogue на Европейския съюз). Евроклуб жена е асоцииран [...]

1408, 2019

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ ECO WOMAN” ПО ПРОГРАМАТА INTERREG-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ КАТО ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

август 14, 2019|

На 23.07.2019, в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството- София, се състоя официалната церемония по сключването на договори по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. [...]

908, 2019

“ЕВРОКЛУБ ЖЕНА” ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „ CRAFTS” ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ КАТО ПАРТНИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

август 9, 2019|

На 23.07.2019, в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството- София, се състоя официалната церемония по сключването на договори по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. [...]

1106, 2019

УСПЕШНАТА ИСТОРИЯ НА ЖЕНА ПРЕДПРИЕМАЧ ОТ БЪЛГАРИЯ Е ИЗБРАНА В КАМПАНИЯТА „READY TO GROW” НА ЕК

юни 11, 2019|

Историята на г-жа Силвия Павлов, управител на престижната фирма Оренда Груп ООД (позната под търговската марка на Wooden Spoon) бе избрана в кампанията на ЕК “Ready to Grow”. Фирмата е клиент на мрежата Enterprise Europe Network (ЕЕN) към Българска [...]

СТАНИ ЧЛЕН

ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, Кандидат за член на ЕВРОКЛУБ ЖЕНА, може да бъде всеки изявен мениджър или представител на организация с опит и корпоративна култура, който подкрепя целите на Сдружението.
Стани член сега