Project Description

Interreg IPA CBC

Име на Проекта: „CRAFTS/ ЗАНАЯТИ- мрежа за съвместни инициативи за тяхната защита, насърчаване и превръщането им в туристически атракции”

Програма: Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ Партньор: Съюза на Лалапаша за предоставяне услуги  по селата, към Областната Администрация на Лалапаша, Турция

Партньор: Евроклуб Жена

Продължителност: 15 месеца (юли 2019- септември 2020)

Основната цел на проекта е да приложи въздействие върху големи групи от хора, чрез инициативи за взаимно обучение и формиране на общ интерес към културно-историческото наследство на двете държави, разделени от границата, чрез изграждане на мрежа, за по-голямо въздействие и превръщане на занаятите и техните продукти в туристически атракции.

Дейности по проекта:

  • Пресконференции за стартирането и приключването на проекта
  • Анкетно-информационно изследване
  • Информационна брошура „Занаятите и техните продукти – историческо наследство и туристическа атракция в трансграничния регион България – Турция „
  • Международна конференция
  • Обучения по три традиционни занаята в Ямбол и Лалапаша
  • Международни обменни посещения в Ямбол и Лалапаша
  •  Промоционални материали
  •  ТВ предавания, радио предавания
  •  Уеб сайт на проекта

Web: https://crafts.euwomanbg.com/