Project Description

Interreg IPA CBC

Име на Проекта: „ECO-WOMAN –  Инициативи за управление на природните ресурси за безопасен живот“

Програма: Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Водещ Партньор: Евроклуб Жена, България

Партньор: Търговко-промишлена палата Одрин,Турция

Продължителност: 12 месеца (юли 2019- юни 2020)

Основната цел на проекта е да реализира съвместни инициативи  свързани с опазване и подобряване на качеството на природните ресурси – въздуха, водата и почвата в трансграничния регион, чрез прилагане на поредица от добри практики свързани с формиране на ресурс и капацитет сред хората за съхраняване и управление на  чистотата  на основните компоненти на природната среда в трансграничния регион чрез обучение и мотивация за прилагане  на екологично и биологично производство за осигуряване на безопасен и природо-съобразен живот.

Дейности по проекта:

  •  Пресконференции за стартирането и приключването на проекта
  •  Анкетно-информационно изследване
  • Международни семинари и изложения в Ямбол и Одрин
  • Обучения свързани с опазване на околната среда в Ямбол и Одрин
  •  Информационна брошура „Екология – опазване на компонентите на природната среда“
  •   Международна конференция
  •   Промоционални материали
  •  ТВ предавания
  •  Уеб сайт на проекта

 

Web: https://eco.euwomanbg.com/